Acharya Devo Bhava: Gurukulam Teaching and Learning Fellowship

Acharya Devo Bhava: Gurukulam Teaching and Learning Fellowship Duration: 6 months Commencing Date: June 15 Venue: Anaadi Foundation, Iyvar Malai, Palani anaadi.org/gurukulam/acharya Highlights ~ Systematic exposure to Yogic practices ~ Exposure to Bharatiya Bhasha, Shastra…